A+ A-
Pytania do Burmistrza
promocja@siemiatycze.pl

<<   Luty   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
          1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28

Imieniny:
Laury, Laurentego, Nory.

Lista wniosków o przyznanie przedłuzonego wsparcia pomostowego

 

Przedłużone wsparcie pomostowe

 

Szanowni Uczestnicy projektu, w związku z wieloma pytaniami odnośnie składania Wnioksów o przedłużone wsparcie pomostowe informujemy, iż wraz z w/w wnioskiem należy złożyć zaświadczenie z ZUS i US o nie zaleganiu, rachunek zysków i strat oraz Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis. Formularz poniżej.

Formularz_pomoc_deminimis.xls

Szanowni Przedsiębiorcy!

 

Przypominamy, iż zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Zostań Przedsiębiorczym” przysługuje Państwu prawo ubiegania się o przedłużone wsparcie pomostowe. Wnioski o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego należy złożyć w ostatnim miesiącu otrzymywania podstawowego wsparcia pomostowego, nie później jednak niż do dnia 10 grudnia 2014 roku. Wnioski złożone po ww terminie nie będą rozpatrywane. Wniosek stanowi załącznik Nr 14 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Zostań Przedsiębiorczym” i znajduje się w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

Szanowni Uczestnicy Projektu!

 

W związku z nieterminowym składaniem przez Państwa oświadczeń o wykorzystaniu wsparcia pomostowego, przypominamy, iż termin składania ww oświadczeń upływa z dniem 20 każdego miesiąca. W tym dniu oryginał oświadczenia wraz z potwierdzeniem opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne powinien faktycznie dotrzeć do Biura Projektu. W przypadku niedotrzymywania ww terminu wypłata wsparcia pomostowego za następny miesiąc może ulec wydłużeniu.

Szanowni Uczestnicy Projektu!

 

Informujemy, iż w celu potwierdzenia wykorzystania udzielonego wsparcia pomostowego należy złożyć do dnia 20 każdego miesiąca do Biura Projektu w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach, oświadczenie o stopniu wykorzystania wsparcia pomostowego stanowiące załącznik Nr 4 do aneksu nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wraz z potwierdzeniem opłacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Ostateczna lista wniosków, które otrzymały dofinansowanie w ramach projektu "Zostań przedsiebiorczym"

 

Informacja dotycząca podpisania umów

 

Informujemy, iż umowy o przyznanie wsparcia finansowego / pomostowego będą podpisane po wcześniejszym dostarczeniu i zweryfikowaniu dokumentów stanowiących załączniki do wyżej wymienionych umów. O terminie podpisania poinformujemy telefonicznie.   ...więcej

Uwaga Uczestnicy projektu

 

Przypominamy, iż termin składania Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego upływa z dniem 17.04.2014 r. Dla dokumentów przesłanych pocztą/ kurierem oraz dostarczonych osobiście, za dzień wpływu uważa się dzień, w którym dokumenty zostały doręczone do Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach.

Spotkanie uczestników projektu

 

Szanowni Uczestnicy Projektu. Zapraszamy na spotkanie dotyczące projektu „Zostań przedsiębiorczym”. Spotkanie odbędzie się w siedzibie Polskiego Centrum Edukacji i Analiz ORDO sp. z o.o., ul. Jurowiecka 56, 15-101 Białystok, I piętro, sala Beta, Czwartek, 10 kwietnia 2014 r. godz. 17:00

Termin składania Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego oraz Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

 

Niniejszym informujemy, iż termin składania Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego oraz Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego upływa w dniu 17.04.2014r. Wnioski wraz z załącznikami należy złożyć w dwóch egzemplarzach w siedzibie Biura projektu tj. w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach, ul. Leg. Piłsudskiego3, 17-300 Siemiatycze, pok.208 (II piętro). Złożone wnioski oraz załączniki do nich powinny uwzględniać zmiany wprowadzone do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa Aneksem nr 2 z dnia 10.03.2014r., który znajduje się w zakładce Dokumenty do pobrania.

Pokazano 1 - 10 z 25
Następne >>