A+ A-
Pytania do Burmistrza
promocja@siemiatycze.pl

<<   Czerwiec   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
             1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Imieniny:
Laury, Laurentego, Nory.

 

Masz pytanie ?

Żeby je zadać, nie musisz już przychodzić do Urzędu. Nie musisz nawet ruszać się z domu. Urzędnik za pośrednictwem naszej witryny będzie odpowiadał na Państwa pytania.

Informujemy, iż kierownik jednostki odpowiada na pytania raz w miesiącu oraz zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na te pytania, które są istotne i pożyteczne z punktu widzenia prowadzonej polityki informacyjnej gminy.
Do informacji mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002
O świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 z 2002r., poz. 1204)

Wypełnij poniższy formularz

 Imię:
 Pytanie:
 

Uprzejmie informujemy, że publikowane na łamach naszej witryny odpowiedzi Urzędnika są udzielane wyłacznie na pytania dotyczące jego kompetencji i obowiązków służbowych. Na pytania anonimowe odpowiedzi nie będą udzielane.


Urzędnik odpowiada na pytania

imie: uczestnik projektu - Andrzej data: 2014-01-14 11:41:30
pytanie:
Szukam kontaktu z osobami biorącymi udział w projekcie"Zostań przedsiębiorczym" z okolic Bielska Podlaskiego w celu ewentualnego dojazdu do Siemiatycz na szkolenia realizowane z projektu. Mój kontakt 797804740 Andrzej

odpowiedź:
W związku z zadanym pytaniem/informacją publikujemy Pańską prośbę o nawiązanie kontaktu z innymi uczestnikami projektu celem wspólnego dojazdu.
imie: Katarzyna data: 2013-10-29 16:53:02
pytanie:
Czy w formularzu rekrutacyjnym w miejscu Nr ewidencyjny, Wnioskodawca powinien wpisać numer Pesel?

odpowiedź:
Wnioskodawca nie powinien wpisywać nic w tej rubryce.
W miejscu tym zostanie wpisany numer ewidencyjny nadany w procesie rekrutacji uczestników przez Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach .
imie: Karol data: 2013-10-25 12:19:08
pytanie:
Czy poręczenie majtkowe potrzebne jest już na pierwszym etapie rekrutacji do projektu (czyli czy musi być dołączone do formularza rekrutacyjnego)? Jeżeli ktoś jest bezrobotny, to w miejscu na datę od kiedy należy wpisać datę zerwania ostatniej umowy o pracę, czy datę rejestracji w PUP-ie?

odpowiedź:
1. Poręczenie majątkowe nie jest potrzebne na żadnym z etapów projektu.
Jedynie Umowa o udzielenie wsparcia finansowego określa formę zabezpieczenia:
"przedsiębiorca otrzyma kwotę dotacji pod warunkiem wcześniejszego złożenia przez przedsiębiorcę zabezpieczenia w wysokości całej kwoty dotacji, w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową nie później niż w dniu zawarcia niniejszej Umowy".

2. Osobą bezrobotną jest każda osoba pozostająca bez pracy bez względu na fakt zarejestrowania w PUP. Jeśli osoba jest zarejestrowana w PUP należy podać datę rejestracji w PUP. Jeżeli osoba nie jest zarejestrowana w PUP należy podać datę wygaśnięcia ostatniego stosunku pracy.
imie: Filip data: 2013-10-22 22:05:33
pytanie:
Czy osoba która mieszka na terenie miasta Siemiatycze, ale zarejestruje działalność gospodarczą na terenie innego powiatu (np. Miasto Łomża) może wziąć udział w Projekcie?

odpowiedź:
Zgodnie z par. 2 ust.4 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie:

"Założona przez uczestnika projektu działalność gospodarcza powinna zostać zarejestrowana na obszarze województwa podlaskiego i może być prowadzona w następujących formach: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka cywilna, spółdzielnia lub spółdzielnia socjalna."
imie: katarzyna data: 2013-10-22 09:31:37
pytanie:
Czy projekt zakłada ograniczenia wiekowe jego uczestników np. wiek 30 lat, o którym wspomina się w informacji "Ruszyła rekrutacja do projektu...",umieszczonej w zakładce AKTUALNOŚCI?

odpowiedź:
W projekcie "Zostań przedsiębiorczym" nie ma ograniczenia wieku uczestników.

Jednakże za przynależność do określonych grup wiekowych w procesie rekrutacji przewidziane są punkty: osoba do 30 roku życia - 15 pkt., osoba po 50 roku życia - 5 pkt.;.
Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w REGULAMINIE REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Dokument dostępny w zakładce Dokumenty do pobrania
imie: Paweł data: 2013-10-14 08:52:03
pytanie:


Czy osoba, która w formularzu rekrutacyjnym pkt.4 Aktualny status zawodowy zaznaczyła odpowiedź, b II, że jest osobą bezrobotną niezarejestrowaną w pup, otrzymuje 5 dodatkowych punktów w ocenie ?


odpowiedź:
Tak, osoba taka otrzymuje 5 pkt.

1 do 6 z 6
poprzednie | następne